Kerko vizitoret sipas IP (Ircop Only)

CAKMAKU

Anëtar i ri
Code:
raw 352:*: {
 if (%type == ip) {
  echo -s $timestamp *** ( $+ $5 $+ ) -- Perdorues $6 ( $+ $3 $+ @ $+ $4 $+ ) -- Emri i vertet: $9- 
  inc %.scan.found 1
 }
 inc -c %sec.took 1
 halt
}
raw 315:*: { 
 if (%type == ip) {
  echo -s $timestamp *** ( $+ $network $+ ) -- Kerkim per *@ $+ %.scan.ip Koha $round($calc(%sec.took / 100),1) sekonda me %.scan.found perdorues te gjendur.
 }
 set %sec.took 0
 unset %.scan.ip 
 set %.scan.found 0
 unset %type
 halt 
}
menu status {
 Kerko perdorues sipas IP {
  if (o isincs $usermode) { 
   set %type ip
   set %.scan.ip $remove($?"Vendos IP per kerkim:",*@,@)
   echo -s $timestamp *** ( $+ $network $+ ) -- Fillon kerkimi per IP: *@ $+ %.scan.ip
   who +Ii %.scan.ip
  }
  elseif (o !isincs $usermode) && ($status == connected) {
   echo -s *** Nuk mund te kerkosh per IP kur nuk je oper ne $network ( $+ $server $+ )
  }
  elseif (o !isincs $usermode) && ($status == disconnected) {
   echo -s *** Fillimisht provo te lidhesh ne server!
  }
 }
}
...thjesht kerkon sipas IP te caktuar dhe gjen se sa perdorues kane hyre me ate IP
 
Top