A u shumuan me njëri-tjetrin Homo sapiensët dhe Neandertalët?

Frank

No Love Lost, No Love Found!
images.jpg


Po, dhe më shumë se një herë! Analiza e ADN-së sugjeron se takimi më i hershëm midis dy llojeve ndodhi 100.000 vjet më parë, teksa vala më e hershme e Homo sapiens-ëve ishte duke u shpërngulur nga Afrika. Ata u takuan me Neanderthalët që shkonin drejt lindjes nga Evropa në Azi dhe ndryshuan gjenet. Periudhat e mëvonshme të kryqëzimit ndodhën 55,000 dhe 40,000 vjet më parë, dhe çdo herë ne morëm disa gjene të Neandertalit. Nëse nuk jeni me prejardhje nënsahariane, gjenomi juaj përmban 1-4% ADN Neandertali.

SeferiNews
 
Top