• Në 21 shkurt, 3 javë më parë, Italia kishte në total vetëm 16 raste me koronavirus,aq sa ka pak a shumë Shqipëria sot. Papërgjegjshmëria bëri që Italia të ketë afro 15 mijë të prekur, 1000 të vdekur e 2000 të tjerë në gjendje kritike dhe të shpërndajë virusin në gjithë Europën. Urojmë që të gjithë të bëhemi aq të përgjegjshëm sa mos të bëhemi pas 3 javësh, ajo që është Italia sot.

Struktura e Ministrise se Puneve te Jashtme

Loyalty

Anëtar i Nderuar
MINISTRI

Kabineti


Zëvendësministër


Zëvendësministër


Sekretari i Përgjithshëm

Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit Euro-Atlantik dhe Marrëdhënieve Shumëpalëshe
Drejtoria e BE-së
Sektori i Marrëdhënieve politike me BE-në
Sektori i Institucioneve dhe Politikave Komunitare
Drejtoria e NATO-s
Sektori i اështjeve Politike
Sektori i اështjeve të Sigurisë
Drejtoria e Organizatave Ndërkombëtare
Sektori i të Drejtave të Njeriut, Minoriteteve dhe Raportimeve
Sektori i KE-së dhe OSBE-së
Sektori i OKB-së

Drejtoria e Përgjithshme Rajonale
Drejtoria e Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi
Drejtoria e Italisë, Greqisë dhe Turqisë
Drejtoria e Europës Juglindore
Drejtoria e Nismave Rajonale

Drejtoria e Përgjithshme e Marrëdhënieve Dypalëshe
Drejtoria e Europës
Drejtoria e SHBA-së
Drejtoria e Azisë dhe Afrikës
Sektori i Azisë
Sektori i Afrikës, Amerikës Latine dhe Australisë

Drejtoria e Shtypit dhe Informacionit
Sektori i Shtypit
Sektori i Përkthimit

Drejtoria e Përgjithshme e اështjeve Juridike, Ndërkombëtare dhe Konsullore
Drejtoria e اështjeve Juridike dhe të së Drejtës Ndërkombëtare
Zyra e Përfaqësuesit Ligjor
Drejtoria Konsullore
Sektori i Legalizimeve
Sektori Konsullor
Sektori i Pasaportave dhe Vizave
Sektori i Marrëdhënieve me Publikun

Drejtoria e Përgjithshme Mbështetëse
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
Sektori i Burimeve Njerëzore
Sektori i Shërbimeve dhe Prokurimeve
Sektori i Arkiv Dokumentacionit
Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Drejtoria e Planifikimit, Programimit dhe Finacës
Sektori i Financës
Drejtoria e Sekretarisë, Ndërlidhjes, Shifrës dhe Zyrës Operacionale
Sektori i Sekretarisë Qëndrore
Sektori i Ndërlidhjes dhe Shifrës
Sektori i Zyrës Operative

Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Imazhit, Diplomacisë Publike dhe Diasporës
Drejtoria e Promovimit të Imazhit dhe Diplomacisë Publike
Sektori i Promovimit të Imazhit
Sektori i Diplomacisë Publike
Instituti i Diasporës

Drejtoria e Protokollit të Shtetit
Sektori i Shërbimeve Diplomatike
Sektori i Ceremonialit

Drejtoria e Auditit

Akademia Diplomatike
 

Attachments

Top