KE hap dyert edhe për kërkuesit shqiptarë, ja programi në ndihmë të nxitjes së kërkimit shkencor në 2020

65F19454-EAE7-4B2F-A48D-8E9A382F3FBB.jpeg

Qendra e Përbashkët e Kërkimit e Komisionit Evropian (JRC) hap laboratorët dhe lehtësirat e saj shkencore për njerëzit që punojnë në akademi dhe organizata kërkimore, industri, ndërmarrje të vogla dhe të mesme (NVM), dhe më shumë në përgjithësi për sektorin publik dhe privat, për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë.
Gjithashtu, JRC ofron hyrje në objektet e saj jo-bërthamore për studiuesit dhe shkencëtarët nga Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e lidhura me Programin e Kërkimit të BE-së Horizon 2020. Për objektet bërthamore, JRC hapet për Shtetet Anëtare të BE-së dhe vendet e lidhura me Programin e Kërkimit Euratom.
Ofrimi i hyrjes për studiuesit vizitues është pjesë e strategjisë së JRC për:
– të përmirësuar shpërndarjen e njohurive shkencore;
– rritur konkurrencën;
– venddosur urë hendekut midis kërkimit dhe industrisë;
– ofruar trajnime dhe ndërtim të kapaciteteve.
Shkencëtarët do të kenë mundësinë për të punuar në fushat e mëposhtme:
siguria dhe siguria bërthamore (Laboratorët e Euratom);
chemistry;
biologji / shkencat e jetës;
shkencat fizike;
TIK;
Largpamësi.
Në një publikim të mëparshëm në revistën Monitor, tregohet se kërkimi shkencor mbetet ende i vakët në vend. Edhe ato pak projekte që arrijnë të paraqiten pranë programeve të Bashkimit Europian nuk arrijnë të kalojnë të gjitha filtrat duke u refuzuar. Në një dokument, qeveria pranon se jemi të fundit në rajon sa i përket kërkimit shkencor financuar nga programet e Bashkimit Europian. Vetëm 4.8 për qind e atyre që kanë aplikuar kanë arritur të kenë sukses duke përthithur një shumë modeste nga fondet.
“Programi Kuadër i BE për kërkim shkencor e inovacion Horizon 2020 ka një fokus të veçantë për marrëdhëniet e bashkëpunimit mes biznesit e komunitetit kërkimor shkencor. Gjatë dy viteve të para të zbatimit të tij 2014-2016, IAL-et institutet e qendrat kërkimore në vend janë përpjekur të marrin pjesë e të përfitojnë nga ky program, por të dhënat e deritanishme dëshmojnë se Shqipëria ende ka nivele të ulëta të pjesëmarrjes e përthithjes së fondeve edhe përkundrejt vendeve të tjera të Ballkanit” thuhet në dokument./monitor
 
Last edited by a moderator:
Eh trurit te zgjuar ua hapin portat keta e te Be-se e ku di une tjere.
Problemi eshte ti hapin ca porta edhe per ne masen e thjesht keta te BE-se.
Gjithesesi gje poztive eshte.
 
Top