Inteligjenca emocionale

braziljania

Anëtar i Nderuar
Mendimet konstruktive dhe inteligjenca emocionale

Dy sisteme te mendimit:
Qdo person e ka mënyrën e tij te shprehjes se botës qe e rrethon dhe këtë
mundohet ta dirigjoj ne mënyrën me te mirë.
Ne përgjithësi,te gjithë mundohemi qe te ndihemi mirë së pari me vetveten e pastaj
me te tjerët dhe te arrijme te mira dhe objektive qe na paraqiten ne jeterat tona.
Për këtë ne i shfrytezojme dy sisteme te mendimit:atë racional dhe experiencial

Ne sistemin racional funksiojne rregulla te vedijes,logjikes etj.ثshtë sistem qe e shfrytezojme
p.sh. për te bërë kalkulime matematikore.

Ne sistemin eksperiencal bazohet ne eksperiencat jetësore,ne paragjykimet,ne shpejtesi,thjesht
dhe është i lidhur me emocionet dhe personalitetin.
Inteligjenca eksperienciale bazohet ne ato mendime te cilat na vien ne mënyrë automatike para
çdo ngjarje te jetës sone,dhe ne mënyrë me te përgjithshme e sheh botën,vetevehten tënde dhe te tjerët
te mësuar qe nga femijeria dhe i ka larguar nga jeta jonë eksperiencat e qe janë
pjesë e mënyrës ne te cilën jemi.
P.sh."Mendoj se nuk mundem ti besoj askujt" apo "Mendoj se ne thellesi bota është e mirë"

Këto mendime munden te jenë konstruktive dhe destruktive.
Janë konstruktive kur na ndihmojne te arrijme gjërat qe i dëshirojmë dhe na largojne
shqetësimet emocionale dhe janë destruktive ne mënyrën e kundërt
P.sh.Nëse dikush mendon se nuk e kontrollon jetën tuaj,qe është një rrumbullak
i fatit tënd dhe kjo nuk ju jep asgjë te mirë,ka shumë gjasa qe te demtojne ndjenjat e veta
dhe lumturine e tyre dhe qe në fund pesojne ndonjë sulm emocional sikurse "Depresioni"
Kush mendon se asgjë e keqe nuk ju ndodhë dhe se në fund të gjitha problemet do të zgjidhen vet pa
bërë asgjë.
www.usuarios.lycos. es/psicoforo/
 
Top